Bij de WLG zorgen we voor elkaar

De WLG, Werkgroep Leefbaarheid Gerwen, is er voor Gerwense inwoners en mensen die binding hebben met Gerwen.

In verschillende omstandigheden kunnen mensen wel eens wat hulp, steun of gezelschap gebruiken. De WLG is een kleinschalige, vrijwillige organisatie in Gerwen. De mensen uit ons prachtige dorp hebben aangegeven behoefte te hebben aan verbinding, elkaar ontmoeten en om samen activiteiten te ondernemen. En dat is precies wat de WLG te bieden heeft. De WLG is er voor iedere leeftijd en is makkelijk toegankelijk.

Wat kan de WLG voor mensen betekenen?

  • Mensen die graag contact zoeken kunnen bij de WLG terecht voor een kopje koffie met een praatje, een workshop, een uitje, een lezing of samen eten.
  • De WLG kan een mantelzorger ontlasten door een stukje zorg over te nemen.
  • Mensen die graag actief bezig zijn, kunnen samen met de WLG wekelijks wandelen of fietsen.
  • Vrijwilligers van de WLG komen graag in contact met mensen die gezelschap of hulp nodig hebben.

De WLG weet wat er speelt en springt hierop in. En kan er mede voor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit door hulp te bieden als men wat ouder wordt en dagelijkse handelingen wat moeizamer gaan.

De WLG verbindt ons dorp.