De WLG doet meer

Naast alle leuke activiteiten doet de WLG nog meer. Zo kan er hulp ingeroepen worden wanneer dit nodig is. Denk aan een klusje dat moet gebeuren in of om het huis.

Iemand die eenzaam is, ziek is of het even niet meer zo ziet zitten: de WLG is er voor iedereen in Gerwen. De WLG hoort graag of iemand bezoek van een vrijwilliger wil ontvangen bij ziekte of in moeilijke tijden. Ook bij mensen die zich wat eenzaam voelen, komt er graag een vrijwilliger langs of belt even op. Bij de WLG zorgen we voor elkaar.

De WLG is van ons allemaal

De WLG is een stichting die bestaat uit vrijwilligers en een bestuur. Er wordt samengewerkt met diverse lokale verenigingen en stichtingen, met de dorpsraad van Gerwen, de gemeente Nuenen c.a. en lokale ondernemers. De WLG is kleinschalig en laagdrempelig.

De WLG zorgt voor Gerwense inwoners, waar het nodig is. Maar ook voor mensen die buiten Gerwen wonen, maar een binding hebben met het dorp. Misschien omdat ze er gewoond hebben of een familielid hebben wonen. Of voor mensen die zich aangetrokken voelen tot de activiteiten van de WLG en daar gebruik van willen maken.

De WLG denkt mee en handelt

Veel activiteiten van de WLG zijn kosteloos om aan deel te nemen, soms wordt er een bijdrage gevraagd.

Op de website van de WLG staat alle informatie en worden de activiteiten in een maandagenda vermeld. Voor sommige activiteiten moet men zich even aanmelden, dit wordt aangegeven per activiteit. Voor meer informatie, vragen of aanmelden verwijzen we naar de website, maar mailen of bellen kan ook.

De WLG kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, stuur een mailtje voor meer informatie.

De WLG draagt alle inwoners van Gerwen een warm hart toe.

Meer informatie over de WLG kunt u vinden op Digitaal Dorpsplein Gerwen > WLG.